0481 532163 info@emilkomel.eu

Akreditiran in izobrazevalni tecaj za vzgojitelje vrcov, osnovnih, srednjih ter visjih sol.