0481 532163 info@emilkomel.eu

Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel organizira tudi v letošnjem šolskem letu akreditirane izobraževalne tečaje za učno osebje vrtcev, osnovnih in nižjih srednjih šol.

Letošnja pobuda je nastala z namenom, da bi vzgojiteljem in profesorjem posredovali čim več strokovnega znanja pri izvajanju glasbe s pomočjo instrumentov.

Zainteresirani bodo lahko izbrali med tečajem klavirja in kitare. Ponuja teh dveh instrumentov ni slučajna, saj sta oba zelo uporabna na vseh stopnjah glasbenega izobraževanja, še posebej pri spremljavi drugih glasbil in vokalnih skupin.

Ob koncu tečaja bodo udeleženci osvojili kompetence kot so teoretično in praktično obvladovanje osnovnih elementov glasbe, izvajanje lahkih spremljav in skupinske igre. Tečaj bo razdeljen na dva dela: prvi, krajši skupinski del, kjer bodo udeležencem podane osnove glasbene teorije in drugi del, v katerem bo vsak tečajnik sledil individualnim lekcijam instrumenta.

ROK PRIJAVE: 5. NOVEMBER 2019