0481 532163 info@emilkomel.eu

MUSICA GORITIENSIS

International Masterclasses 

1.7. – 12.7.2019

 

Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice (Italija) prireja mednarodni masterclass “Musica Goritiensis”.  

Il Centro di educazione musicale Emil Komel di Gorizia (Italia) presenta il masterclass internazionale “Musica Goritiensis”.

The Slovenian Center of musical education Emil Komel from Gorizia (Italy) presents the international masterclass “Musica Goritiensis”. 

Izpopolnjevalni tečaji z mednarodno priznanimi mentorji v organizaciji Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Tečaji so namenjeni študentom vseh stopenj in učiteljem, ki želijo študijsko poglobiti svoj repertoar. Nudili bodo napotke o tehniki izvajanja, predloge za stilno interpretacijo in pri pevcih tudi osnovna pravila odrske umetnosti. Tečajnik predstavi skladbe, ki jih želi obdelati.

Masterclass con docenti di fama internazionale organizzate dal Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel. I corsi sono indirizzati agli studenti di qualsiasi livello di preparazione e agli insegnanti che desiderano approfondire lo studio del proprio repertorio. Forniranno nozioni sulla tecnica esecutiva, indicazioni sull’interpretazione e per i cantanti anche elementi di arte scenica. Il corsista presenta i brani che vuole approfondire.

Masterclass with known international teachers and musicians organized by the Slovenian Center of musical education Emil Komel. The courses are intended for students of all levels and academy students. Teachers who wish to deepen their field and knowledge of repertoire are also welcome. Teachers will provide their view on technical executions and different directions on the interpretation of the pieces. Elements of stage art will also be presented to voice students. The participants prepare work they wish to study on.

Mentorji / Docenti / Mentors

Sijavuš Gadjiev, Piano (01.07. — 05.07.)

Sijavuš Gadjiev, piano (01.07. — 05.07.)

Sijavuš Gadjiev je študij klavirja in kompozicije opravil na Konservatoriju Čajkovskij v Moskvi pri profesorjih Belli Davidovič, Borisu Zemljanskemu in Mikhailu Voskresenskemu. Po zaključku podiplomskega študija je prevzel mesto profesorja na Posebni glasbeni šoli za izredno nadarjene otroke na moskovskem konservatoriju, kjer je poučeval do leta 1994. V tem času je vzgojil veliko število pianistov, od katerih so se Termizan Erzanov, Alexei Nabioulin, Konstantin Masljuk, Viktorija Korčinskaja in drugi uveljavili na velikih mednarodnih tekmovanjih. Kot solist je nastopal po nekdanji Sovjetski zvezi, Združenih državah Amerike in po Evropi. Nastopal je z orkestrom Slovaške filharmonije, Rotterdamskim komornim orkestrom, Simfoničnim orkestrom Schpor iz Kassla, Simfoničnim orkestrom Friuli Venezia Giulia, Bratislavskim komornim orkestrom in drugimi. Koncertiral je s priznanimi umetniki, kot so: violinisti Aleksander Vinitski, Axel Wilchot, Vladimir Mendelssohn, violončelisti Michael Flaksman, Mihail Dančila, Jozef Podhiranski in drugi. Sodeloval je s priznanimi dirigenti, kot so: Nijazi, Semjon Kogan, Konrad Van Alphen, Kirk Trevor in drugi. Kot komorni glasbenik nastopa v Ljubljanskem klavirskem triu. Vodil je številne seminarje za profesorje in mojstrske tečaje na univerzi v Los Angelesu, univerzi Domingos Hills v Kaliforniji, Akademiji Franz Liszt v Budimpešti, univerzah za glasbo v Dortmundu, Beogradu, Zagrebu, Dubrovniku, na konservatorijih v Italiji, v Milanu, Pescari, Genovi, Trstu, Gorici, Čedadu in drugje. Od leta 1994 živi in deluje v Italiji in Sloveniji. Poučuje klavir na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici in Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Sijavuš Gadžijev je član žirij na mednarodnih tekmovanjih Hummel v Bratislavi, Bartok-Liszt v Budimpešti, Città di Cantù, Premio Benassi, Varallo (Italija) in je umetniški vodja Mednarodnega pianističnega tekmovanja Giuliano Pecar v Gorici.

Sijavuš Gadjiev si è diplomato in pianoforte e composizione al Conservatorio Čajkovskij di Mosca sotto la guida dei famosi maestri Bella Davidovič, Boris Zemljansky e Mikhail Voskresensky. Dopo aver frequentato brillantemente il corso postdiploma, ha ricoperto, fino al 1994, il ruolo di docente nella prestigiosa Scuola per giovani talenti del Conservatorio moscovita. I suoi allievi, tra cui Termizan Erzanov, Alexei Nabioulin, Konstantin Masljuk, Viktorija Korčinskaja sono stati vincitori di prestigiosi concorsi internazionali. Come solista si è esibito in numerose grandi città dell’ex Unione Sovietica, negli Stati Uniti ed in Europa. Ha collaborato con la Filarmonica Slovacca, l’Orchestra da camera di Rotterdam, l’Orchestra sinfonica Schpor di Kassl, l’Orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia, l’orchestra da camera di Bratislava, ecc., Ha suonato con diversi illustri musicisti, come il violinista Axel Wilchok, Vladimir Mendelssohn, i violoncellisti Michael Flaksman, Mihail Dančila, Jozef Podhiranski, ecc. ed è stato diretto da noti direttori d’orchestra come Nijazi, Semjon Kogan, Konrad Van Alphen, Kirk Trevor e altri. Come musicista da camera collabora con il Trio di Lubiana. Negli anni si è affermato sia come docente di seminari per la didattica che di corsi di perfezionamento per pianisti ed in diverse università (Los Angeles, Domingos Hills in California, Dortmund, Belgrado, Zagreb, Dubrovnik, Accademia Franz Liszt di Budapest, diversi Conservatori italiani tra cui Milano, Pescara, Genova, Trieste e altrove). Dal 1994 vive e svolge la sua attività didattica tra l’ Italia e la Slovenia. E’ docente di pianoforte al Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel di Gorizia e al Conservatorio di musica di Lubiana. Inoltre è anche membro di giurie in importanti concorsi internazionali come il “Liszt-Bartok” a Budapest, il “J.N. Hummel” di Bratislava, il “Grgosevic” a Zagabria, il “Città di Cantù”, il Premio Benassi, Varallo. E’ direttore artistico del Concorso pianistico internazionale Giuliano Pecar di Gorizia.

Sijavuš Gadjiev completed his musical education at the Tschaikovsky Conservatory of Music in Moscow as a student of famous teachers such as Bella Davidovich, Boris Zemliansky and Mikhail Voskresensky. At the Moscow Conservatory he obtained the Master of Music degree and was invited to teach in the prestigious Central Special Music School for gifted pupils of the Moscow Conservatory. He taught many highly talented pupils such as Termizan Erzanov, Alexei Nabioulin, Konstantin Masljuk, Viktorija Korčinskaja, etc. who were winners of many prestigious international competitions. Siavush Gadjiev has held recitals in many cities of the ex Soviet Union, USA and Europe. He performed with Slovak philharmonic orchestra, Rotterdam Chamber orchestra, Philharmonic orchestra Schpor of Kassl, Philharmonic orchestra of Friuli Venezia Giulia, Chamber orchestra of Bratislava, etc. He has calaborated with distinguished musicians such as violinist Wilchok, Vladimir Mendelssohn, the celists Michael Flaksman, Mihail Dančila, Jozef Podhiranski, etc. and with music directors such as Nijazi, Semjon Kogan, Konrad Van Alphen, Kirk Trevor and others. He is a member of the Ljubljana Piano Trio. He holds special classes for future pedagogues and talended pianists around the world (Los Angeles, Domingos Hills in California, Dortmund, Belgrade, Zagreb, Dubrovnik, Academy Franz Liszt in Budapest, many Italian Conservatories of music such as Milano, Pescara, Genova, Trieste, etc.). Since 1994 he has been living and working in Italy and Slovenia. He teaches piano at the Slovenian Center of Music in Gorizia and at the Ljubljana Conservatory of music. He is a jury member of many international piano competitions, amongst them: “Ferenc Liszt” in Budapest, “J. N. Hummel” in Bratislava, “Città di Cantù” and “Premio Benassi” Varallo. He is also the Artistic Director of the “Giuliano Pecar” International Piano Competition in Gorizia.

Armin Ćoralić, Piano (01.07. — 12.07.)

Armin Ćoralić, piano (01.07. — 12.07.)

Armin Ćoralić je dobitnik več 10 prvih, številnih drugih nagrad in priznanj na državnih ter mednarodnih tekmovanjih. Kot učenec GŠ Idrija je pod mentorstvom prof. H. Plesničar na TEMSIGU leta 2004 in 2007 prejel zlato plaketo ter 1. nagrado. Leta 2007 je nadaljeval šolanje na SGBŠ v Ljubljani pri prof. S. Gadžijevu ter osvojil več mednarodnih nagrad. Leta 2009 je opravil sprejemni izpit na Royal College of Music v Londonu ter leta 2010 pričel s študijem pri prof. A. Zolinskem. Koncertiral je po vsej Sloveniji, Avstriji, Italiji, Španiji, BIH, Veliki Britaniji. Snemal je za Radio Koper, RTV Slovenija, ORF ter BBC. Osvojil je več internih nagrad, na primer RCM-Beethoven Prize, H.W. Award in Virtuoso Prize. Svoje umetniško in pedagoško znanje je izpopolnjeval na seminarjih pri pianistih, kot so I. Lazko, C. Elton, S. Hough, B. Douglas, J. Lill, ter prisostvoval na urah pri umetnikih, kot so A. Brandel, A. Schiff, M. Uchida, L. Lang, Emanuel Ax. Aprila leta 2014 je z odliko diplomiral. Nastopil je kot solist z različnimi orkestri, med drugim s Slovenskim simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom G. Pehlivaniana in M. Rogina. Leta 2016 je z odliko magistriral (MMus) na RCM. Trenutno je profesor klavirja na SCGV Emil Komel v Gorici (Italija) in vodi različne delavnice ter mojstrske tečaje, dejaven pa je tudi na Akademiji za glasbo v Sarajevu.

Armin Ćoralić è vincitore di più di dieci primi premi e molti altri riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali. Già allievo della prof. H. Plesničar alla scuola di musica di Idrija ha ottenuto nel 2004 e 2007 la fascia d’oro ed il 1° premio al concorso nazionale sloveno TEMSIG.  Nel 2007 ha proseguito gli studi presso il Conservatorio di Lubiana nella classe del prof. S. Gadjiev, continuando a vincere molti premi internazionali. Nel 2009 è stato ammesso al Royal College of Music di Londra e nel 2010 ha iniziato gli studi con il prof. A Zolinski. Ha tenuto concerti in Slovenia, Austria, Italia, Spagna, Bosnia ed Erzegovina, Gran Bretagna. Ha registrato per le Radio Koper, RTV Slovenia, ORF e BBC. Durante gli studi al Royal College ha ricevuto diversi premi interni come il Beethoven Prize, l’H.W. Award ed il Virtuoso Prize. Ha perfezionato la sua conoscenza artistica e pedagogica con affermati pianisti, quali I. Lazko, C. Elton, S. Hough, B. Douglas, J. Lill ed ha partecipato alle lezioni tenute da celebri artisti tra cui A. Brandel, A. Schiff, M. Uchida, L. Lang, Emanuel Ax. Nell’aprile 2014 ha conseguito il diploma a pieni voti. Come solista si è esibito con diverse orchestre, tra cui l’Orchestra sinfonica della Radio e Tv slovena, diretta da G. Pehlivanian e M. Rogina. Nel 2016 ha concluso la laurea magistrale al Royal College of Music di Londra. Attualmente è docente presso il CSEM Emil Komel di Gorizia e tiene vari laboratori e masterclass, l’ultimo dei quali presso l’Accademia di musica di Sarajevo.

Armin Ćoralić has won over 10 first prizes at many nationals and internationals piano competitions. As a GŠ Idrija student under a guidance from prof. Helena Plesničar, he won and achieved 1st prize at national competition TEMSIG in 2004 and 2007. In 2007 he continued his studies at SGBŠ in Ljubljana with prof. Siavush Gadzijev and won many international prizes under his guidance. 2010 he was admitted to Royal College of Music in London, studying with prof. Andrew Zolinsky. He performed in Slovenia, Austria, Italy, Spain, Great Britain and Bosnia and Herzegovina. He recorded for Radio Koper, RTV Slovenia, ORF and BBC. He won many internal prizes at RCM, such as Beethoven prize, H.W. Award and Virtuoso Prize. He expended his artistic and pedagogical knowledge by working with C.Elton, I.Laszko, S. Hough, B. Douglas , J. Lill and attending classes led by A. Schiff, A. Brendel, M. Ucihida, L. Lang and Emaunel Ax. He graduated in 2014. As a soloist he performed with different orchestras, such as RTV Slovenian Symphony Orchestra under the baton of G. Pehlivanian and M. Rogina. In 2016 he achieved his MMus Master’s degree at RCM. Currently he works as piano professor at SCGV Emil Komel (Gorizia, Italy) and holding a variety of workshops and masterclasses, recently at Academy of Music in Sarajevo.

Diana Mustea, Violin (08.07. — 12.07.)

Diana Mustea, violin (08.07. — 12.07.)

Diana Mustea izhaja iz družine glasbenikov in je začela s študijem violine pri petih letih. Diplomirala je na Glasbenem liceju “C. Porumbescu” v Chisinauvu v Moldaviji. Študij je nadaljevala na Državni glasbeni akademiji “G. Dima” v Kluj-Napoku (Romunija) in diplomirala z najvišjo oceno pod mentorstvom slavnega violinista maestra Stefana Ruha, s katerim je večkrat nastopala v duu, poleg tega je igrala v prestižnem Državnem romunskem Kvartetu Transilvanija. Kot solistka je sodelovala z najvažnejšimi romunskimi in moldavijskimi simfoničnimi orkestri. Nastopala in snemala je za radio in televizijo Moldavije. V letu 2005 jo je moldavijska vlada nagradila z “Nagrado za glasbo 2005”. Pod mentorstvom maestra S. Accarda se je v Cremoni izpopolnjevala na Akademiji “W. Stauffer”, z Italijanskim komornim orkestrom pa nastopala na prestižnih koncertih v Italiji in tujini. Posnela je tudi “Concerti di Palazzo Madama”. Koncertira v duu in v skupini s prestižnimi komornimi zasedbami, s slavnimi glasbeniki kot Bruno Canino, Jan Talich, Gil Scharon, Atar Arad, itd. Posnela je zgoščenko “Amati in concert” za nizozemsko Radio-Televizijo Linburg. Nastopala je v orkestrih gledališč “S. Carlo” v Neaplju, “C. Felice” v Genovi, “Maggio Musicale Fiorentino” v Firencah in z orkestrom “Fundacije gledališča G. Verdi” v Trstu. Poleg koncertiranja se od leta 2006 posveča poučevanju violine na I.S.S.M. “G. Puccini” v Gallarateju, na Konservatoriju “F. Torrefranca” v Vibo Valentii in na Konservatoriju “J. Tomadini” v Vidmu. Trenutno je docentka violine na Konservatoriju “G. Tartini” in je članica orkestra “Fundacije gledališča G. Verdi” v Trstu.

Diana Mustea, nata in una famiglia di tradizioni musicali, ha iniziato lo studio del violino all’età di 5 anni, diplomandosi al Liceo musicale “C. Porumbescu” di Chisinau in Moldavia. In seguito ha frequentato l’Accademia di Musica di Stato “G. Dima” di Cluj-Napoca (Romania), dove ha conseguito la laurea con il massimo dei voti sotto la guida del celebre violinista M° Stefan Ruha, con cui si è spesso esibita in duo, collaborando inoltre con il prestigioso Quartetto di Stato Romeno “Quartetto Transilvania”. È stata solista con le principali orchestre sinfoniche di Romania e Moldavia, suonando e registrando anche per la Radio e TV moldava. Nel 2005 ha ricevuto inoltre dal Governo moldavo il “Premio per la Musica 2005” per l’attività svolta. Trasferitasi in Italia, si è perfezionata per quattro anni all’Accademia “W. Stauffer” di Cremona sotto la guida del M° S. Accardo ed entrando a far parte dell’Orchestra da Camera Italiana ha partecipato a prestigiosi concerti in Italia e all’estero, incidendo inoltre i “Concerti di Palazzo Madama”. Svolge inoltre attività concertistica in duo e in prestigiose formazioni da camera con importanti musicisti: Bruno Canino, Jan Talich, Gil Scharon, Atar Arad, ecc. Ha inciso inoltre il DVD “Amati in concert” per la Radio-Televisione Linburg (Olanda). Ha collaborato con le Orchestre dei Teatri “S. Carlo” di Napoli, “Carlo Felice” di Genova, con “Maggio Musicale Fiorentino” di Firenze e della Fondazione Teatro “G. Verdi” di Trieste. Dal 2006 affianca all’attività concertistica la didattica, ricoprendo la cattedra di violino presso l’I.S.S.M.  “G. Puccini” di Gallarate, il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine. Attualmente è docente di violino presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste e fa parte dell’Orchestra della Fondazione Teatro “G. Verdi” di Trieste.

Diana Mustea, born into a family of musical traditions, began studying violin at the age of 5 at the Musical High school “C. Porumbescu” of Chisinau in Moldova. She attended then the State Academy of music “G. Dima” of Cluj Napoca (Romania), where she graduated with honors under the guidance of renowned violinist M° Stefan Ruha, with whom she often exhibited in duo, collaborating also with the prestigious Quartet of Romanian State “ Quartet Transylvania”. She performes also as a soloist with major orchestras in Romania and Moldova, playing and recording for Radio and TV Moldova. In 2005 she received from Moldovan Government the “Prize for music 2005 “for her activity. After moving to Italy, she has improved for four years at the Academy “W. Stauffer” of Cremona under the guidance of M° S. Accardo and, becoming part of the Italian Chamber Orchestra, she has participated in successful concerts in Italy and abroad, recording also “The Concerts at Madama Palace”. She is also performed as a duo and in prestigious chamber ensembles with important musicians such as Bruno Canino, Jan Talich, Gil Scharon, Atar Arad, etc. She recorded also the DVD “Amati in concert” for the Radio and Television Linburg (Holland). She has worked with the orchestras of the theatres “S. Carlo” in Naples, “Carlo Felice” in Genova, “Maggio Musicale Fiorentino” in Florence and “G. Verdi” in Trieste. Since 2006, alongside the concert activity, she has been dedicating to teach, holding the chair of violin at the I.S.S.M. “G. Puccini” of Gallarate, at the Conservatory of music “F. Torrefranca” of Vibo Valentia, at the Conservatory of music “J. Tomadini” of Udine. She is currently professor of violin at the Conservatory “G. Tartini” in Trieste and is part of the Orchestra of the Foundation of the Theatre Verdi in Trieste.

Elvira Hasanagić, Voice (08.07. — 12.07.)

Elvira Hasanagić, voice (08.07. — 12.07.)

Sopranistka Elvira Hasanagić je diplomirala in magistrirala na Visoki šoli za glasbo in gledališče ter na Gledališki akademiji August Everding v Münchnu v razredu profesorjev E. Wiens, D. Evangelatos, H. Deutscha in C. Dutilly. Je dobitnica nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih.  Za umetniške dosežke v letu 2017 ji je mesto Dresden in Nemško društvo za podporo opernih pevcev podelilo naslov »Mlada umetnica leta 2017«. Elvira Hasanagić je nastopala v prestižnih opernih hišah kot so:  Staatsoper u.d. Linden Berlin, Deutsche Oper Berlin, Teatro Colón Buenos Aires, Staatstheater am Gärtnerplatz München, Prinzregententheater München, Staatstheater Saarbrücken, Staatstheater Kassel, Nationaltheater Mannheim, Opera Ljubljana, Staatstheater Schwerin, Theater St. Gallen, itd. Sodelovala je z dirigenti kot so: Ulf Schirmer, James Conlon, Julian Salemkour, Klaus Arp, George Petrou, Wolfram Chris, Uroš Lajovic, Alexander Drčar in z režiserji kot npr. Rosamund Gilmore, Oliver Tambosi, Andreas Baesler, Ruben Szuchmacher, Wolfgang Quetes, itd. Pela je z znanimi solopevci, med temi  Ramón Vargas, José Cura, Sabine Hogrefe in v letu 2019 s Plácidom Domingo. Velika ljubezen do koncertnega petja je sopranistko popeljala na odre odmevnih festivalov, kot so Festival Ravinia v Čikagu, Heidelberška pomlad, festival v portugalskem Estorilu, Ljubljanski festival, ter na koncertne odre Slovenske filharmonije,  Filharmonije am Gasteig v Münchnu in Filharmonije v Kölnu, Cankarjevega doma Ljubljana, kjer je med drugim izvajala tudi Straussove Štiri poslednje pesmi ter Mahlerjeve sinfonije. Redno gostuje tudi kot pevka sakralnih del v katedralah v Frankfurtu in Regensburgu. V sodelovanju z Bavarskim radiom in orkestrom je posnela opero skladatelja Simona Mayra »La Lodoiska« v vlogi Resiske. Februarja 2018 pa so, v sodelovanju z Založbo kaset in plošč RTV Slovenija, izdali njeno prvo zgoščenko samospevov z naslovom  ElSoprano – Hrepenenje.

Il soprano Elvira Hasanagić ha studiato canto a Monaco di Baviera con i prof. E. Wien, D. Evangelatos, H. Deutscha e C. Dutilly, diplomandosi prima alla Hochschule für Musik und Theater e poi all’Accademia August Everding. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali e nel 2017 la città di Dresda e l’ Associazione tedesca per i cantanti d’opera le ha conferito il titolo di “Giovane artista dell’anno 2017”. Elvira Hasanagić si è esibita in numerosi teatri, tra cui lo Staatsoper u.d. Linden Berlin, Deutsche Oper Berlin, Teatro Colón Buenos Aires, Staatstheater am Gärtnerplatz München, Prinzregententheater München, Staatstheater Saarbrücken, Staatstheater Kassel, Nationaltheater Mannheim, National Opera Ljubljana, Staatstheater Schwerin, Theater St. Gallen etc. E con i direttori Ulf Schirmer, James Conlon, Julian Salemkour, Klaus Arp, George Petrou, Wolfram Chris, Uroš Lajovic, Alexander Drčar ed i registi Rosamund Gilmore, Oliver Tambosi, Andreas Baesler, Ruben Szuchmacher, Wolfgang Quetes, ecc. HA inoltre condivisom il palcoscenico con celebri cantanti, tra cui  Ramón Vargas, José Cura, Sabine Hogrefe e nel 2019 Plácido Domingo. La grande passione l’Oratorio e il repertorio liederistico hanno portato il soprano ad esibirsi in Festival e sale da concerto come il Ravinia Festival Chicago, l’ Heidelberger Frühling, il Ljubljana Festival, la Filarmonica di Köln, la Filarmonica di Ljubljana, la Filarmonica am Gasteig München, City Hall Oslo, Frankfurter Dom, Regensburger Dom, Festival do Estoril Lisbon etc. , cantando sia recitals che opere sinfoniche per voce ed orchestra. La sua interpretazione dei “Vier letzte Lieder” di Strauss con la Filarmonica Slovena diretta da Uroš Lajovic al Cankarjev dom di Lubiana è stata trasmessa in diretta televisiva e radio sulle emittenti nazionali slovene. In collaborazione con l’orchestra della Radio Baverese ha inciso l’opera „La Lodoiska“,  di Mayr,dove ha interpretato il suolo di Resiska. Nel febbraio 2018 in collaborazione  con la Radio e TV Slovena è stato pubblicato il suo primo disco di lieder dal titolo ElSoprano – Hrepenenje.

Soprano Elvira Hasanagić studied opera and concert singing in Munich with professsors E. Wien, D. Evangelatos, H. Deutscha e C. Dutilly, first at the Hochschule für Musik und Theater and then at the Academy August Everding. She is a winner of many national and international competitions. In Dresden she was named “Young artist of the year 2017”. Elvira Hasanagić workes in opera houses such as Staatsoper u.d. Linden Berlin, Deutsche Oper Berlin, Teatro Colón Buenos Aires, Staatstheater am Gärtnerplatz München, Prinzregententheater München, Staatstheater Saarbrücken, Staatstheater Kassel, Nationaltheater Mannheim, National Opera Ljubljana, Staatstheater Schwerin, Theater St. Gallen etc. with conductors Ulf Schirmer, James Conlon, Julian Salemkour, Klaus Arp, George Petrou, Wolfram Chris, Uroš Lajovic, Alexander Drčar and with stage directors Rosamund Gilmore, Oliver Tambosi, Andreas Baesler, Ruben Szuchmacher, Wolfgang Quetes etc. She shares the stage with singers such as Ramón Vargas, José Cura, Sabine Hogrefe and in 2019 also with Plácido Domingo. Great passion for Lied and Oratorio have led the young soprano to Festivals and concert halls such as Ravinia Festival Chicago, Heidelberger Frühling, Ljubljana Festival, Kölner Philharmonie, Ljubljana Philharmonie, Philharmonie am Gasteig München, City Hall Oslo, Frankfurter Dom, Regensburger Dom, Festival do Estoril Lisbon etc. where she sang song recitals, symphonic works for orchestra and voice and also. Her interpretation of Strauss` Four last songs with Slovenian Philharmonics and maestro Uroš Lajovic in Cankarjev dom in Ljubljana was transmitted live in national radio. She recorded an opera CD with Bayerisches Rundfunkorchester in Munich – Mayr „La Lodoiska“, where she sang the role of Resiska. In February 2018 her first solo recording “Longing” has been released in cooperation with National radio Ljubljana.

Nejc Kuhar, Guitar (08.07. — 12.07.)

Nejc Kuhar, guitar (08.07. — 12.07.)

Kitarist in skladatelj Nejc Kuhar je zaključil magistrski študij kompozicije na Dunaju pri prof. Reinerju Bischofu in magistrski študij kitare prav tako na Dunaju pri priznanem kitaristu ter pedagogu Alvaru Pierriju, oboje z odliko. Od leta 2008 je bil štipendist Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, od leta 2011 pa varovanec Gallusove fundacije. Kot kitarist in skladatelj posega po najvišjih nagradah: 1. nagrade na mednarodnih kitarskih tekmovanjih Altheim v Avstriji, Twents na Nizozemskem, Treviso, Parma in Gorica v Italiji, Bale/Valle na Hrvaškem, prav tako na mednarodnih kompozicijskih tekmovanjih na Kitajskem, v Italiji, ZDA, Turčiji in drugih državah. Leta 2011 je z Makom Grgićem izdal svojo prvo avtorsko zgoščenko pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija, na kateri nastopajo priznani mladi slovenski talenti. Od leta 2009 izdaja njegove skladbe znana kanadska založba Les Productions d’OZ pa tudi italijanska Berben.  Njegove skladbe izvajajo v dvoranah, kot so Washington National Gallery of Art, Musikverein in Konzerthaus na Dunaju, Rachmaninov Hall na Moscow Tchaikovsky Konservatoriju, Slovenska Filharmonija, Cankarjev dom. Kot solist in v komorni skupini “EMINENT Duo” z japonsko violinistko Moeko Sugiura redno koncertira v Sloveniji in tujini, prav tako je redni gost na mednarodnih kitarskih festivalih  kot solist ali v vlogi  predavatelja in člana žirij (Kitarski festivali Tajvan, Changsha-Kitajska, Ligita-Liechtenstein, Forum Wien, Zagreb, Postojna). Poseben čar njegovim koncertom dajejo tudi izvedbe lastnih skladb. Od leta 2018 predava kitaro, komorno glasbo ter pedagoške študije na visoki šoli za glasbo “Joseph Haydn Conservatory” v Eisenstadtu ter od leta 2015 na Glasbeni akademiji na Dunaju (Wiener Musikakademie). Leta 2016 je kot predavatelj gostoval na glasbenih univerzah v Združenih državah Amerike, kot so The Juilliard School, Manhattan School of Music, Curtis Institute of Music, University of New York itd.

Nejc Kuhar, chitarrista e compositore, ha concluso con lode gli studi di composizione (prof. Reiner Bischof) e di chitarra (prof. Alvaro Pierri) a Vienna. Dal 2008 è titolare della borsa di studio del Ministero della cultura della Repubblica Slovenia, mentre dal 2011 è custode della Fondazione Gallus. Come chitarrista e compositore ha ottenuto risultati d’eccellenza: 1° premio sia ai concorsi di chitarra ad Altheim (AU), Twents (NL), a Parma, Treviso e Gorizia (ITA), a Bale/Valle (HR), che di composizione in Cina, Italia, USA, Turchia, ecc. Nel 2011 ha pubblicato con Mak Grgić il suo primo disco d’autore edito dalla RTV Slovenia nel quale hanno partecipato giovani talenti sloveni. Dal 2009 i suoi lavori sono pubblicati dalla famosa casa discografica Canadese Les Productions d’OZ e dall’italiana Berben. Le sue composizioni sono state eseguite in illustri sale da concerto tra cui la Washington National Gallery of Art, il Musikverein e Konzerthaus di Vienna, la Rachmaninov Hall al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, la Slovenska Filharmonija, il Cankarjev Dom di Lubiana, ecc. Come solista e in formazione da camera “Eminent Duo” con la violinista giapponese Moeko Sugiura si esibisce regolarmente in Slovenia e all’estero. È inoltre ospite di festival chitarristici internazionali sia in veste di solista concertista che come docente o membro di commissioni (Taiwan, Changsha in Cina, Ligita – Liechtenstein, Forum Wien, Zagabria, Postojna, ecc.). Dal 2018 è docente di chitarra, musica da camera e pedagogia al Conservatorio Joseph Haydn di Eisenstadt e dal 2015 presso l’Accademia di musica di Vienna. Nel 2016 è stato ospite in veste di relatore in diverse università americane, tra cui la Juilliard School, Manhattan School of Music, Curtis Institute of Music, University of New York, ecc.

Nejc Kuhar finished his Masters degree in guitar at Vienna University of Music and Performing Arts with prof. Alvaro Pierri and his Masters degree in composition with Dr. Reiner Bishof and prof. Christian Minkowitsch at Konservatorium Wien, Privatuniversität, both with honours. In 2018 he started with Music Research PhD at Surrey university with prof. Steve Goss. His music has been performed by himself and/or other musicians in various venues, including Musikverein and Konzerthaus in Vienna, Washington National Gallery of Art, Rachmaninov Hall of the Moscow Tchaikovsky Conservatory, Slovene Philharmonic Hall, etc. His commissions include those by the Washington National Gallery of Art, Frankfurt Universität für Musik und darstellende Kunst, LiGITa, Hong Kong and Sarajevo Guitar Festivals, Signum Saxophone Quartet, guitarist Mak Grgić, organist Stephen Ackert, Four Aces Guitar Quartet and others. Kuhar’s works have also been published by the renowned publishing houses, such as Les Production d’Oz/Doberman-yppan (Canada), Trekel (Germany) and Berben (Italy). Nejc is regularly performing solo concerts, in duo Eminent Duo with violinist Moeko Sugiura, teaching master classes, giving lectures, as well as being member of juries on various international guitar festivals. In 2018 he was appointed guitar professor at Joseph Haydn Conservatory in Eisenstadt and since 2015 he is teaching guitar at Music Academy in Vienna. Besides his activities as guitarist, composer and teacher, he is also an active lecturer, giving lectures about composing for guitar on various European and USA Universities, such as The Juilliard School, Curtis Institute of Music, Manhattan School of Music, Vienna and Frankfurt Universities, etc.

Taylor MacLennan, Flute (08.07 — 12.07.)

Taylor MacLennan, flute (08.07 — 12.07.)

Taylor MacLennan je škotski flavtist, ki od leta 2010 deluje v Londonu, kjer je študiral na Royal College of Music pod vodstvom Daniela Pailthorpeja, Rachel Brown in Paula Edmunda Daviesa, in z odliko magistriral leta 2016; leta 2017 pa je uspešno opravil postmagistrski umetniški študij. Kot solist je prejel nagrado akademije Accademia Musicale Chigiana, nagrado RCM 2014 Flute Prize ter 1. nagrado na British Flute Society Competition 2010. Sodeloval je z umetniki, kot so James Glaway, Jacques Zoon, Patrick Gallois in drugi. Redno sodeluje z različnimi orkestri, kot so English National Opera, Northern Ballet, Oxford Philharmonic in BBC Symphony Orchestra. Nastopal je pod vodstvom vrhunskih dirigentov, med katere spadajo Bernard Haitink, Vladimir Ashkenazy in Sit Roger Norrington. Kot član komornih zasedb je igral na festivalih Cheltenham, Leamington, Edinburgh in Encuentro de Musica Santander. Je tudi velik ljubitelj sodobne glasbe in ustanovitelj komorne zasedbe Explore Ensamble, ki je pred kratkim igrala na Huddersfield Contemporary Music Festival in Zeitrome Festival v Darmstatdu.

Taylor MacLennan è un flautista scozzese che vive a Londra dal 2010. Ha studiato al Royal College of Music sotto la guida di Daniel Pailthorpe, Rachel Brown e Paul Edmund-Daviesa, conseguendo nel 2016 con lode la laurea magistrale e nel 2017 il titolo di Artista concertista. Come solista ha ricevuto il premio dell’Accademia Musicale Chigiana, il RCM 2014 Flute Prize e il 1° premio al Concorso British Flute Society Competition 2010. Ha collaborato con artisti quali James Glaway, Jacques Zoon, Patrick Gallois, ecc., si esibisce regolarmente con diverse formazioni orchestrali, tra cui la English National Opera, il Northern Ballet, la Oxford Philharmonic e la BBC Symphony Orchestra ed è stato diretto da affermati direttori d’orchestra come Bernard Haitink, Vladimir Ashkenazy e Sir Roger Norrington. Come membro di formazioni da camera ha suonato ai festival musicali Cheltenham, Leamington, Edinburgh e Encuentro de Música Santander. Taylor è anche un grande appassionato di musica contemporanea ed è fondatore del gruppo da camera Explore Ensemble, che si è presentato recentemente al Huddersfield Contemporary Music Festival e al Zeitströme Festival in Darmstadt.

Taylor MacLennan is a Scottish flute player who has been based in London since 2010. Taylor studied under the guidance of Daniel Pailthorpe, Rachel Brown and Paul Edmund-Davies at the Royal College of Music in London, where he received his Master of Performance degree with distinction in 2016 and was awarded an Artist Diploma in 2017. As a solist, he has been the recipient of a Diploma of Merit from the Accademia Musicale Chigiana, the 2014 RCM Flute Prize and won first prize at the 2010 British Flute Society Competition. Taylor has worked with James Galway, Jacques Zoon and Patrick Gallois. He was a member of Southbank Sinfonia in 2018 and enjoys his freelance work with orchestras including the English National Opera, Northern Ballet, Oxford Philharmonic and BBC Symphony Orchestra. Taylor has performed under the batons of Bernard Haitink, Vladimir Ashkenazy and Sir Roger Norrington. As a chamber musician, he has appeared at international festivals including Cheltenham, Leamington, Edinburgh and Encuentro de Música Santander. Taylor is a passionate advocate of contemporary music and is a founding member of the new music group Explore Ensemble, who have performed at the Huddersfield Contemporary Music Festival and Zeitströme Festival in Darmstadt.

Predviden je zaključni koncert vseh udeležencev.

Al termine della masterclass è previsto il concerto dei partecipanti.

Masterclasses will conclude with the concert of participants on the final day.

Vpis / Iscrizione / Application

Poslati na info@emilkomel.eu:

Spedire a info@emilkomel.eu:

Send to info@emilkomel.eu:

Plačilo / Pagamento / Payment

SCGV Emil Komel c/o Banca di Cividale (Corso Verdi, 40 Gorizia)

IBAN: IT 97 M 054 841 240 1CC 003 003 6225; SWIFT CIVIIT2C

Namen/Causale/Causal:

  • Musica Goritiensis / Ime in priimek udeleženca
  • Musica Goritiensis / nome e cognome del partecipante
  • Musica Goritiensis / name and surname of the participant

Cena / Costo / Price

  • Vpisnina + 3 lekcije po 45 minut 260€
  • Iscrizione + 3 lezioni da 45 minuti 260€
  • Enrolment fee + 3 lessons of 45 minutes

Vsaka dodatna lekcija:    80€

Ogni lezione aggiuntiva: 80€

Each additional lesson: 80€

Cena vključuje / Il costo include / The price includes:

●    možnost pasivne udeležbe na vseh tečajih / possibilità di assistere passivamente a tutte le lezioni / possibility to attend other lectures passively.

●    možnost uporabe učilnic za vaje / possibilità di utilizzo delle aule prova / possibility of using practice rooms.

●    zaključni koncert / concerto finale  / final concert

Pasivna udeležba na vseh tečajih 50€ vpisnine + 20€ na dan

Partecipazione passiva ai corsi 50€ iscrizione + 20€ al giorno

Passive participation in all courses 50€ enrolment fee + 20€ per day

Rok prijave 21. junij 2019.

Scadenza iscrizioni 21 giugno 2019.

Application deadline 21. June 2019.