O nas

Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel

Slovenski center za glasbeno vzgoijo Emil Komel je živahna stvarnost v kulturnem dogajanju na Goriškem in v širšem okolju. V sedemdesetih letih svojega obstoja je vzgojil generacije mladih glasbenikov, ki so danes aktivni na različnih področjih kulturnega življenja in dosegajo pomembne rezultate tudi na mednarodni ravni. Razvil se je iz orglarske šole, ki jo je leta 1953 ustanovil goriški glasbenik Mirko Filej. Sicer pa segajo začetki glasbenega šolstva na Goriškem v leto 1901. Osrednja figura tistega zlatega obdobja je bil Emil Komel, po katerem nosi šola svoje ime.

Sedež šole na Placuti do leta 1994

SCGV Emil Komel je danes ustanova, ki vodi glasbeno šolo in je pobudnica uspešnih koncertnih prireditev. Šola deluje kot največja glasbena izobraževalna ustanova na Goriškem z glavnim sedežem v Gorici in s podružnicami v Štandrežu, Doberdobu, Bračanu in v tržaški pokrajini v Devinu. Njeno delovanje se usmerja v osnovno glasbeno vzgojo predšolskih in šolskih otrok ter v redni študij instrumentov, solopetja in komplementarnih predmetov po učnih načrtih italijanskega šolskega sistema, ki ga dopolnjuje slovenska glasbena literatura ter tudi po slovenskih učnih načrtih. Z obema deželnima konservatorijema, v Trstu G. Tartini in v Vidmu J. Tomadini, ima podpisano konvencijo za polaganje izpitov v tako imenovani predakademski stopnji. V šolsko aktivnost sodijo tudi otroški in mladinski zbori, komorna godalna skupina, orkester kitar, pihalni orkester, skupinska igra jazz.