0481 532163 info@emilkomel.eu

PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR

OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’

Z. 124/2017, čl. 1, odst. 125-129   –   Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129

Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel – Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel (Gorica – Gorizia)
Davčna številka / Codice fiscale 91004530316

PRISPEVKI V LETU 2019
Ustanova Znesek Datum prejetja Razlog

Dežela Furlanija Julijska krajina

5.249,36€

08.05.2019 D.Z. 59 – saldo prispevek 2018

Dežela Furlanija Julijska krajina

251.286,75€ 12.08.2019 D.Z. 7/2000 čl. 43
Dežela Furlanija Julijska krajina 14.899,21€ 30.10.2019 D.Z. 59 – predujem prispevek 2019

Občina Gorica

700,00€ 09.12.2019 Delovanje leto 2018
CONTRIBUTI NELL’ANNO 2019
Soggetto erogante Importo Data di incasso Causale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

5.249,36€

08.05.2019 L.R. 59 – saldo contributo 2018

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

251.286,75€ 12.08.2019 L.R. 7/2000 art. 43

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

14.899,21€ 30.10.2019 L.R. 59 – anticipo contributo 2019

Comune di Gorizia

700,00€ 09.12.2019 Attività istituzionale 2018