0481 532163 info@emilkomel.eu

PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR

OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’

Z. 124/2017, čl. 1, odst. 125-129   –   Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129

Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel – Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel (Gorica – Gorizia)
Davčna številka / Codice fiscale 91004530316

PRISPEVKI V LETU 2018
Ustanova Znesek Datum prejetja Razlog

Dežela Furlanija Julijska krajina

12.248,52€

17.10.2018 D.Z. 59/88

Dežela Furlanija Julijska krajina

237.735,00 10.12.2018 D.Z. 7/2000 č.l. 43
Občina Krmin 2.200,00 17.12.2018 delovanje leto 2018

Ministero per i beni e le attività culturali

1.269,73 02.10.2018 2×1000 za leto 2016

Občina Gorica

600,00€

5.6.2018

Delovanje leto 2017

CONTRIBUTI NELL’ANNO 2018
Soggetto erogante Importo Data di incasso Causale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

12.248,52€

17.10.2018 D.L. 59/88

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

237.735,00 10.12.2018 D.L. 7/2000 art. 43

Comune di Cormons

2.200,00 17.12.2018 Attività istituzionale anno 2018

Ministero per i beni e le attività culturali

1.269,73 02.10.2018 2×1000 anno 2016

Comune di Gorizia

600,00€

5.6.2018

Attività istituzionale anno 2017