Trasparentnost

Štatut, upravni odbor in prispevki

Štatut

Upravni odbor

Franca Padovan

predsednica

Blaž Kerševan

podpredsednik

Martina Grahonja

odbornica

Martina Gereon

odbornica

Marjeta Kranner

odbornica

Luca Raccaro

odbornik

Tiziana Zavadlav

odbornica


Nadzordni odbor

Franka Žgavec

predsednica

Erika Černic

Claudio Peric

Prispevki

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: SCGV Emil Komel – Gorica – Davčna številka 91004530316

Zneski izplačani v letu 2021:

USTANOVA

DAVČNA ŠT.

RAZLOG

ODLOK/SKLEP

ZNESEK

DATUM PREJEMA

Dežela Furlanija Julijska krajina

94136180307

D.Z. 59 - saldo prispevek 2020

zakonski odlok št. 15099/LAVFORU z dne 30/05/2020

2792,41€

22/04/2021

Dežela Furlanija Julijska krajina

94136180307

D.Z. 26/2007 čl. 18 - prisp. 2021

zakonski odlok št. 2707/AAL z dne 15/09/2021, predštev. 2824

231.957,00€

23/09/2021

Dežela Furlanija Julijska krajina

94136180307

D.Z. 59 - predujem prispevek 2021

zakonski odlok št. 3293/LAVFORU z dne 07/04/2021

8440,44€

25/08/2021

Dežela Furlanija Julijska krajina

94136180307

D.Z. 13 - saldo prispevek 2020

zakonski odlok št. 3455/AAL z dne 29/10/2020

3882,39€

29/10/2021

Občina Gorica

OO122500317

kulturno delovanje v letu 2020

odločbe direktorata št. 1396/2020 in 2315/2020

600,00€

14/10/2021

Občina Krmin

80002830315

redno delovanje 2020

sklep občinskega odbora št. 155 z dne 09/12/2020

400,00€

20/01/2021

Občina Krmin

80002830315

redno delovanje 2021

sklep občinskega odbora št. 171 z dne 09/12/2021

400,00€

16/12/2021