Trasparentnost

Štatut, upravni odbor in prispevki

Štatut

Upravni odbor

Franca Padovan

predsednica

Blaž Kerševan

podpredsednik

Martina Grahonja

odbornica

Martina Gereon

odbornica

Marjeta Kranner

odbornica

Luca Raccaro

odbornik

Tiziana Zavadlav

odbornica


Nadzordni odbor

Franka Žgavec

predsednica

Erika Černic

Claudio Peric

Prispevki

PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129)
Naziv prejemnika: SCGV Emil Komel – Gorica – Davčna številka 91004530316

Zneski izplačani v letu 2020:

USTANOVA

ZNESEK

DATUM PREJEMA

RAZLOG

Dežela Furlanija Julijska krajina

6385,37

18/03/2020

D.Z. 59 - saldo prispevek 2019

Dežela Furlanija Julijska krajina

251.286,75

03/07/2020

D.Z. 26/2007 čl. 18

Dežela Furlanija Julijska krajina

6.515,61

06/12/2020

D.Z. 59 - predujem prispevek 2020

Dežela Furlanija Julijska krajina

9.058,25€

06/11/2020

D.Z. 13 - predujem prispevek 2020

Občina Gorica

400€

05/06/2020

Delovanje leto 2019

Občina Krmin

1000€

16/01/2020

Delovanje leto 2019