1. Mednarodno tekmovanje MUSICA GORITIENSIS

Z velikim obžalovanjem sporočamo, da je letošnja izvedba 1. mednarodnega tekmovanja Musica Goritiensis ukinjena. Sprejetje te odločitve je bilo zelo težko, menimo pa, da je v trenutni, še negotovi situaciji, najboljša. Čeprav je trenutna situacija znatno boljša od tiste, ki je bila pred kakim mesecem in huda faza zgleda mimo, vseeno ne omogoča poteka tekmovanja, kakor smo si ga predstavljali in želeli. Organizatorji menimo, da je v tem trenutku najvažnejša stvar skrb za zdravje tekmovalcev, žirije, publike in osebja. Žal krstna izvedba tekmovanja, v katero smo vložili ogromno truda, se ni odvila, kakor smo si jo zamislili in predstavljali. Še več truda bomo vložili v organizacijo naslednje, prve izvedbe Mednarodnega tekmovanja Musica Goritiensis.

Nov termin tekmovanja bo objavljen v kratkem na spletni strani.