Musica Goritiensis International masterclasses 2022 - Zaključni koncert

Petek, 8. julija 2022, ob 18. uri | Palača Lantieri – Gorica

V petek, 8. julija, ob 18. uri, bo v Palači Lantieri v Gorici (Piazza S. Antonio) zaključni nastop poletnega izpopolnjevalnega tečaja Musica Goritiensis International masterclasses.
Nastopali bodo pevci in pianisti, ki so obiskovali tečaje, ki sta vodila operna pevka Elvira Hasanagić ter pianist Armin Ćoralić.
Vstop prost.


Akreditirani izobraževalni tečaji za učno osebje – š.l. 2020/21

Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel z veseljem sporoča, da je Deželni šolski urad za Furlanijo-Julijsko Krajino avtoriziral za šolsko leto 2020/21 vseh pet izobraževalnih pobud, ki jih je ustanova predstavila. Akreditirani izobraževalni tečaji so namenjeni izključno učnemu osebju vrtcev, osnovnih in nižjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom in z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom.

Letošnja pobuda sledi in nadgrajuje lansko, ki je nastala z namenom, da bi vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem posredovali čim več strokovnega znanja pri izvajanju glasbe s pomočjo instrumentov. V ta namen smo osnovnima tečajema kitare in klavirja letos dodali še drugo, višjo stopnjo. Poleg tega, smo letošnjo ponudbo obogatili še s tečajem zborovodskega dirigiranja.

Zainteresirani bodo lahko v letošnjem šolskem letu izbrali med sledečimi tečaji:

  • Tečaj kitare za pouk v vrtcih in šolah - začetni tečaj
  • Tečaj kitare za pouk v vrtcih in šolah - nadaljevalni tečaj
  • Tečaj klavirja za pouk v vrtcih in šolah - začetni tečaj
  • Tečaj klavirja za pouk v vrtcih in šolah - nadaljevalni tečaj
  • Tečaj zborovskega dirigiranja

Ponudba tečajev kitare in klavirja ni slučajna, saj sta oba instrumenta zelo uporabna na vseh stopnjah glasbenega izobraževanja, še posebej pri spremljavi drugih glasbil in vokalnih skupin.
Ob koncu tečaja bodo udeleženci osvojili kompetence kot so teoretično in praktično obvladovanje osnovnih elementov glasbe, izvajanje lahkih spremljav in skupinske igre.

Zborovodski tečaj bo udeležencem nudil izobraževanje z vsebinami iz praktičnega in teoretičnega področja zborovodstva.
Ob koncu tečaja bodo udeleženci obvladovali osnovne tehnike dirigiranja, vokalne tehnike, zmožnost izbire primernega programa, prvine ustvarjalnega pristopa pri zborovski dejavnosti.

Termini tečajev bodo v kratkem objavljeni. Plačilo tečajev je možno s t.i. "carta del docente". Za več informacij se obrnite na tajništvo šole.