Glasba in otroci s posebnimi potrebami

Izobraževalni tečaj za učitelje in profesorje vseh vrtcev in šol

Sobota, 11. maja 2019

Urnik: 9.-12. in 14.-18.

SCGV Emil Komel - komorna dvorana, Drevored 20 septembra 85, Gorica

Tečaj vodi dr. Martina Ozbič, logoped, surdoped, specialno-rehabilitacijski pedagog.

V današnjem času je tematika disleksije postala vedno bolj aktualna, saj po ocenah strokovnjakov ima disleksijo med 5 in 15%  prebivalstva. S pomočjo znanosti vemo, da je disleksija kombinacija zmožnosti in težav, ki vplivajo na učenje branja in pisanja, na hitrosti predelovanja informacij, na področju kratkoročnega spomina, slušnih in vidnih zaznav, jezika, motoričnih spretnosti in pravilnega zaporedja. Disleksija spada med specifične učne težave in se lahko pojavlja v različnih oblikah od lažje, zmerne do zelo izrazite. Čeprav je vseživljenjski primanjkljaj, ki ne izgine, ko odrastemo, pa se posamezniki uspešno spopadajo z njo, če je odkrita in obravnavana dovolj zgodaj. Disleksijo ima po podatkih iz ZDA že vsak peti otrok, enako pogosta je tako pri dečkih kot pri deklicah.

Pogosto se dogaja, da starši in učitelji ne prepoznajo, da ima otrok disleksijo, in mu velikokrat pripišejo, da se ne trudi dovolj, da je len, čeprav doma zelo veliko vadi in se uči. Zaradi tega otrok hitro izgubi motivacijo za učenje in zlasti v višjih razredih pogosto razvije vedenjske težave, se ne razume dobro z vrstniki, učitelji in starši. Vse to pa samo še povečuje stisko.

Vzgojitelji, učitelji, profesorji, ki se srečujejo z otroki, pri katerih je bila prepoznana disleksija, morajo pri svojem delu upoštevati raznovrstno strokovno znanje in smernice za delo z njimi. Tako bodo postopoma zmanjšali svoje primanjkljaje in spodbudili razvoj svojih močnih področji. Ključni dejavnik uspešnega učenja je pozitiven občutek lastne vrednosti. Otroku je treba omogočiti doživeti uspeh, pridobiti pozitivno izkušnjo. Ena od teh pozitivnih izkušenj je seveda glasba. Kot pričajo številne strokovne raziskave lahko glasba pripomore k izboljšanju težav disleksije.