Didaktična ponudba

Tečaji, izpopolnjevalni tečaji in delavnice,zborovska dejavnost in akreditirani tečaji MIUR

Tečaji

Delovanje šole se usmerja v osnovno glasbeno vzgojo predšolskih in šolskih otrok ter v reden študij instrumentov, solopetja in komplementarnih predmetov po programu italijanskih konservatorijev in slovenskih glasbenih šol.

Glasbena vzgoja za najmlajše

 • Predšolska glasbena vzgoja Domisol (4-5 letni otroci)
 • Mala glasbena šola (6-letni otroci)

Instrumenti s tipkami

 • Klavir
 • Harmonika

Godala

 • Violina
 • Viola
 • Violončelo
 • Kontrabas


Brenkala

 • Kitara
 • Harfa

Pihala

 • Kljunasta flavta
 • Prečna flavta
 • Klarinet
 • Saksofon

Trobila

 • Trobenta
 • Pozavna
 • Rog
 • Evfonij
 • Tuba


Tolkala

 • Bobni in tolkala

Petje

 • Petje
 • Moderno petje

Moderna in jazz glasba

 • Električna kitara
 • Bas kitara
 • Klavir
 • Petje
 • Saksofon
 • Skupinska igra jazz
 • Teorija in harmonija jazz


Teorični predmeti

 • Nauk o glasbi
 • Teorija in solfeggio
 • Harmonija in analiza
 • Zgodovina glasbe

Orkestralna igra

 • Godalni orkester
 • Pihalni orkester
 • Orkester kitar

Zborovska dejavnost

 • Otroški zbori
 • Mladinski zbori

Zborovska dejavnost

 • Otroški pevski zbor Emil Komel
 • Otroški pevski zbor Mali Veseljaki
 • Otroški pevski zbor Veseljaki
 • Otroški pevski zbor Plešivo
 • Mladinski pevski zbor Emil Komel
 • Mladinska skupina Emil Komel
 • Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel

Izpopolnjevalni tečaji in delavnice

Akreditirani tečaji MIUR

Izobraževalni tečaji, ki jih akreditira Deželni šolski urad FJK in so namenjeni učnemu osebju vrtcev, osnovnih, nižjih srednjih in višjih šol s poučevanjem v slovenskem jeziku.

Šolsko leto 2018/19

Glasba in otroci s posebnimi potrebami

Šolsko leto 2019/20

Tečaj kitare za učno osebje

Tečaj klavirja za učno osebje

Šolsko leto 2020/21

Tečaj kitare za učno osebje, 1. stopnja

Tečaj kitare za učno osebje, 2. stopnja

Tečaj klavirja za učno osebje, 1. stopnja

Tečaj klavirja za učno osebje, 2. stopnja

Tečaj zborovskega dirigiranja