Publikacije

Publikacije

Tiskovine, zgoščenke in videoteka

Tiskovine

SCGV Emil Komel je že od vsega začetka, v okviru drugih glasbenih ustanov, prispeval k publikaciji goriških glasbenikov in drugih ustvarjalcev naših krajev. Od leta 1996 pa z velikim trudom in prizadevanjem začel z lastno publikacijo zbirk s skladbami krajevnih glasbenikov.

Leta 2003 je Center Komel v sodelovanju z društvom ArsAtelier izdal prvi Goriški glasbeni list. V spremni besedi Silvan Kerševan piše takole:

“Z Goriškimi glasbenimi listi pa začenjamo izdajati dela, ki so po vsebini in obliki zaključena enota. Pozornost posvečamo predvsem skladbam, ki so ali bodo nastala v našem prostoru in so vsebinsko in tehnično primerna in izvedljiva tudi v šolskem okviru oziroma ArsAteljeju. S tem želimo tudi vzpodbuditi vse, predvsem mlade glasbenike, da z glasbenim jezikom spregovorijo in nam posredujejo svoje misli, fantazije in hotenja.”

Zgoščenke

SCGV Emil Komel je izdal številne zgoščenke s posebno pozornostjo na slovenske skladatelje širšega obmejnega prostora. Izvajalci so domači glasbeniki, šolski pevski zbori, učenci ter profesorji.

Videoteka