Vpis za šolsko leto 2021/22

Na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel sprejemamo vpise za šolsko leto 2021/22. Kdor bi se rad prvič približal svetu glasbe ima na razpolago brazplačne poskusne lekcije instrumentov.

Na šoli Komel nudimo zelo bogato izbiro tečajev in dejavnosti: tečaji predšolske glasbene vzgoje za najmlajše, pouk klasičnih in modernih instrumentov, vse komplementarne teorične predmete, orkestrsko ter zborovsko dejavnost.

Seznam naših tečajev na sledeči POVEZAVI.

Več informaciji na telefonski številki 0481/532163 ali na info@emilkomel.eu

 


Dan odprtih vrat

Začetek novega šolskega leta se bliža in na sedežu Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici bo v petek, 17. septembra, dan odprtih vrat. Od 17.30 do 19.30 bodo prisotni lahko spoznali instrumente s pomočjo profesorjev šole. Od 17.30 bo glasbena pravljica, ki jo bodo uprizorili učenci ter docenti šole.

Možna bo tudi prijava na brezplačne poskusne lekcije instrumentov.

Več informaciji na tel. št. 0481/532163 ali na info@emilkomel.eu.


Akreditirani izobraževalni tečaji za učno osebje – š.l. 2020/21

Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel z veseljem sporoča, da je Deželni šolski urad za Furlanijo-Julijsko Krajino avtoriziral za šolsko leto 2020/21 vseh pet izobraževalnih pobud, ki jih je ustanova predstavila. Akreditirani izobraževalni tečaji so namenjeni izključno učnemu osebju vrtcev, osnovnih in nižjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom in z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom.

Letošnja pobuda sledi in nadgrajuje lansko, ki je nastala z namenom, da bi vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem posredovali čim več strokovnega znanja pri izvajanju glasbe s pomočjo instrumentov. V ta namen smo osnovnima tečajema kitare in klavirja letos dodali še drugo, višjo stopnjo. Poleg tega, smo letošnjo ponudbo obogatili še s tečajem zborovodskega dirigiranja.

Zainteresirani bodo lahko v letošnjem šolskem letu izbrali med sledečimi tečaji:

  • Tečaj kitare za pouk v vrtcih in šolah - začetni tečaj
  • Tečaj kitare za pouk v vrtcih in šolah - nadaljevalni tečaj
  • Tečaj klavirja za pouk v vrtcih in šolah - začetni tečaj
  • Tečaj klavirja za pouk v vrtcih in šolah - nadaljevalni tečaj
  • Tečaj zborovskega dirigiranja

Ponudba tečajev kitare in klavirja ni slučajna, saj sta oba instrumenta zelo uporabna na vseh stopnjah glasbenega izobraževanja, še posebej pri spremljavi drugih glasbil in vokalnih skupin.
Ob koncu tečaja bodo udeleženci osvojili kompetence kot so teoretično in praktično obvladovanje osnovnih elementov glasbe, izvajanje lahkih spremljav in skupinske igre.

Zborovodski tečaj bo udeležencem nudil izobraževanje z vsebinami iz praktičnega in teoretičnega področja zborovodstva.
Ob koncu tečaja bodo udeleženci obvladovali osnovne tehnike dirigiranja, vokalne tehnike, zmožnost izbire primernega programa, prvine ustvarjalnega pristopa pri zborovski dejavnosti.

Termini tečajev bodo v kratkem objavljeni. Plačilo tečajev je možno s t.i. "carta del docente". Za več informacij se obrnite na tajništvo šole.


Glasba in otroci s posebnimi potrebami

Izobraževalni tečaj za učitelje in profesorje vseh vrtcev in šol

Sobota, 11. maja 2019

Urnik: 9.-12. in 14.-18.

SCGV Emil Komel - komorna dvorana, Drevored 20 septembra 85, Gorica

Tečaj vodi dr. Martina Ozbič, logoped, surdoped, specialno-rehabilitacijski pedagog.

V današnjem času je tematika disleksije postala vedno bolj aktualna, saj po ocenah strokovnjakov ima disleksijo med 5 in 15%  prebivalstva. S pomočjo znanosti vemo, da je disleksija kombinacija zmožnosti in težav, ki vplivajo na učenje branja in pisanja, na hitrosti predelovanja informacij, na področju kratkoročnega spomina, slušnih in vidnih zaznav, jezika, motoričnih spretnosti in pravilnega zaporedja. Disleksija spada med specifične učne težave in se lahko pojavlja v različnih oblikah od lažje, zmerne do zelo izrazite. Čeprav je vseživljenjski primanjkljaj, ki ne izgine, ko odrastemo, pa se posamezniki uspešno spopadajo z njo, če je odkrita in obravnavana dovolj zgodaj. Disleksijo ima po podatkih iz ZDA že vsak peti otrok, enako pogosta je tako pri dečkih kot pri deklicah.

Pogosto se dogaja, da starši in učitelji ne prepoznajo, da ima otrok disleksijo, in mu velikokrat pripišejo, da se ne trudi dovolj, da je len, čeprav doma zelo veliko vadi in se uči. Zaradi tega otrok hitro izgubi motivacijo za učenje in zlasti v višjih razredih pogosto razvije vedenjske težave, se ne razume dobro z vrstniki, učitelji in starši. Vse to pa samo še povečuje stisko.

Vzgojitelji, učitelji, profesorji, ki se srečujejo z otroki, pri katerih je bila prepoznana disleksija, morajo pri svojem delu upoštevati raznovrstno strokovno znanje in smernice za delo z njimi. Tako bodo postopoma zmanjšali svoje primanjkljaje in spodbudili razvoj svojih močnih področji. Ključni dejavnik uspešnega učenja je pozitiven občutek lastne vrednosti. Otroku je treba omogočiti doživeti uspeh, pridobiti pozitivno izkušnjo. Ena od teh pozitivnih izkušenj je seveda glasba. Kot pričajo številne strokovne raziskave lahko glasba pripomore k izboljšanju težav disleksije.